Cennik podstawowy dla KPiR

ilość dokumentów księgowych * cena podstawowa,netto (PLN)
do 20 100
powyżej 20 do 30 150
powyżej 30 do 40 200
powyżej 40 do 50 250
powyżej 50 do 60 300
powyżej 60 do 70 350
powyżej 70 do 80 400
powyżej 80 do 90 450
powyżej 90 do 100 500
powyżej 100 wycena indywidualna


* za dokument księgowy uznaje się:

- faktury wystawione oraz otrzymane

- rachunki,

- dowody wewnętrzne,

- wydruki miesięczne z kasy fiskalnej,

- miesięczne zestawienia sprzedaży,

- listy płac

- umowy zlecenia/o dzieło


Cennik podstawowy dla ryczałtu – 80% ceny podstawowej dla KPiRCennik podstawowy dla KH (transakcje krajowe w PLN)

ilość dokumentów księgowych * cena podstawowa,netto (PLN)
do 20 500
powyżej 20 do 30 650
powyżej 30 do 40 750
powyżej 40 do 50 850
powyżej 50 do 60 950
powyżej 60 do 70 1150
powyżej 70 do 80 1250
powyżej 80 do 90 1350
powyżej 90 do 100 1500
powyżej 100 wycena indywidualna
księgowanie rozrachunków walutowych wycena indywidualna
księgowanie transakcji zagranicznych wycena indywidualna

* za dokument księgowy uznaje się:

- faktury wystawione oraz otrzymane

- rachunki,

- Polecenia Księgowania

- wydruki miesięczne z kasy fiskalnej,

- miesięczne zestawienia sprzedaży,

- listy płac

- umowy zlecenia/o dziełoDo cen podstawowych doliczane są dodatkowe stałe opłaty w przypadku*:

- rozliczania podatku VAT metodą kasową (mały podatnik)

- sporządzenie obowiązujących Jednolitych Plików Kontrolnych (zgodnie z prowadzoną ewidencją)

-za usługę w trybie priorytetowym (w związku z dostarczeniem dokumentów po 15 dniu miesiąca za miesiąc poprzedni)

- sporządzenie korekty deklaracji podatkowej, pliku JPK lub deklaracji rozliczeniowej ZUS, z przyczyn leżących po stronie Zlecającego

- rozliczeń kadrowych, naliczania wynagrodzeń, rozliczenia z US i ZUS


*w celu zapoznania się z cennikiem opłat dodatkowych prosimy o kontakt z Biurem

Usługi dodatkowe wyceniane niezależnie*:

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

- sporządzenie i złożenie oświadczenia o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal)

- sporządzenie polecenia wyjazdu i rozliczenie delegacji krajowej

- sporządzenie polecenia wyjazdu i rozliczenie delegacji zagranicznej

- wystawienie faktur przychodowych w imieniu Zlecającego

- wypełnienie wniosku kredytowego

- sporządzenie i wysłanie do kontrahenta not księgowych

- rozliczenie roczne (Pit-36, Pit-36L, Pit-38, Pit-39)

- sporządzenie sprawozdań do GUS

- roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

- zadania niestandardowe


*w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych prosimy o kontakt z Biurem